Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Sanitat i salut pública

Sanitat i salut pública

La salut, un concepte global

L'any 1946, l'Organització Mundial de la Salut va definir la salut com l'estat de benestar físic, psíquic i social i no només la mera absència de malaltia o dolència. Més tard, l'any 1985, va afegir-hi la capacitat per desenvolupar el potencial personal i respondre de forma positiva als reptes de l'ambient. El Pla de Salut a Catalunya de l'any 1991 definia el concepte de salut com l'assoliment del nivell més elevat de benestar físic, psíquic i social i de capacitat de funcionament que permetin els factors socials i ambientals on viu inmmergit l'individu i la col·lectivitat.

La salut pública

La salut pública compren el conjunt d'activitats organitzades en la comunitat que estan dirigides a la promoció i la restauració de la salut dels individus, dels grups i de la col·lectivitat. Es tracta dels esforços organitzats d'una comunitat per incrementar i defendre la salut dels seus habitants i per restaurar-la quan s'hagi perdut. La salut pública té com a objectius principals: millorar la salut, allargar i millorar la qualitat de vida de la població a partir de la protecció i la promoció de la salut i prevenir la malatia.

L'Ajuntament realitza activitats de promoció de la salut per educar els hàbits saludables i els estils de vida. També vigila, dins les seves competència, la seguretat alimentària, la sanitat ambiental i els animals domèstics.

La protecció de la salut pública

Els serveis municipals, dins les competències pròpies de l’Ajuntament, realitzen diferents accions per al control i la protecció de la salut pública. Entre aquestes, destaquen:

 • Realitza el control sanitari dels establiments de restauració i de venda d’aliments i begudes per garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris; realitza campanyes d'inspecció de les condicions higienicosanitàries dels establiments de venda minorista d’aliments (carnisseries, peixateries, forns de pa, pastisseries, etc.) i dels bars i restaurants.
 • Inspecciona dels establiments alimentaris davant una denúncia que afecti la salut pública o els drets dels consumidors.
 • Controla l’aigua de la xarxa pública perquè sigui apta per al consum. Fa la vigilància i el control sanitari de l’aigua de boca segons els criteris de qualitat que estableix la normativa vigent.
 • Assessora i informa sobre la normativa higienicosanitària relativa als productes, processos i establiments alimentaris, tant als titulars dels establiments de la ciutat com a particulars. Dóna resposta a les demandes d’informació sobre normativa, notícies, avenços o crisis alimentàries i assessora en la implantació d’autocontrols en establiments alimentaris.
 • Vigila l’estat sanitari i els plans d’autocontrol de les piscines públiques, poliesportius, sorrals de joc infantil i establiments de pírcing i tatuatge; aquests últims han de disposar d’una autorització sanitària prèvia a l’inici de l’activitat.
 • Vetlla per l’acompliment de la normativa de prevenció de la legionel·losi i disposa d'un registre de les torres de refrigeració i condensadors evaporatius de les instal·lacions que hi ha a la ciutat.
 • Fa el control integral de plagues urbanes en els espais públics i ofereix informació sobre les plagues en domicilis i altres espais privats.
 • Gestiona el programa municipal de tinença responsable d’animals de companyia i vetlla perquè s’acompleixin les condicions higièniques òptimes per a l'allotjament, la netedat i l’absència de risc sanitari dels animals, així com la inexistència de molèsties als veïns.

Activitats per a la promoció de la salut pública

L'Ajuntament organitza i promou activitats per a la promoció de la salut en les diferents etapes de la vida. Els programes que es duen a terme, alguns amb la col·laboració d'entitats ciutadanes, fomenten l'educació d'hàbits saludables i el desenvolupament de recursos i habilitats de les persones, educant estils de vida i reforçant l'acció comunitària. L'objectiu dels programes és construir salut més que ajudar a guarir malalties. La promoció de la salut és també el procés de capacitació de les persones per augmentar el control sobre la pròpia salut i millorar-la.

Els programes de salut comunitària i les activitats que s'organitzen estan dividits segons les diferents etapes de la vida de les persones. Així trobem:

 • Programa de salut materno-infantil, que té com a objectiu promocionar i fer el seguiment de la salut de la mare i l'infant, des d'abans del naixement fins a l'escolaritat.
 • Programa de salut escolar, que promou la salut dels nens i les nenes fins als 16 anys i que inclou activitats com:
  • Vacunació a l'escola d'hepatitis A+B, varicel·la i papil·loma a sisè de primària, i tètanus i diftèria a segon d'ESO
  • Salut bucodental amb glopeigs setmanals de fluor als cursos de primer, segon, tercer i quart de primària
  • Programes i tallers preventius  per  educar en hàbits saludables i prevenir conductes de risc a l'educació primària
 • Programa de salut juvenil, que promou i fa el seguiment de la salut de la persona durant les etapes de l'adolescència i joventut. Inclou activitats com xerrades i tallers als centre educatius sobre educació afectiva i sexual, prevenció de drogodependències, promoció d'una bona autoestima, alimentació i nutrició, noves addiccions i noves tecnologies, salut i publicitat, etc. En matèria de prevenció de drogodependències s'ha elaborat el Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències que té per objectiu prevenir i/o reduir el consum de drogues dels adolescents i joves de Mollet. Aquest pla ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona i ha estat elaborat  en xarxa  a partir de les comissions política, tècnica i grup motor del Pla Municipal de Prevenció  de drogodependències.
 • Programa de salut per a la població adulta i gran, que promou i la el seguiment de la salut de les persones durant la vida adulta i la vellesa. Inclou activitats com:
  • Cicle de xerrades Parlem de salut, un espai de trobada per donar i rebre informació sobre temes que fan referència a la salud i al benestar de les persones. Les xerrades estan obertes a tothom i no cal inscripció.
  • Xerrades per a pares i mares a les escoles d'educació  primària i secunària, que es fan de forma coordinada amb l'Institut Municipal d'Educació als centres educatius de primària de la ciutat.
  • Programa de promoció d'una bona salut mental Cuidem-nos per reforçar els factors d'una bona salut mental a partir de tallers i cursos.
  • Promoció del document de voluntats anticipades, que inclou les instruccions de la persona que l'escriu sobre l'atenció sanitària que vol rebre si està en unes condicions en les que no pot expressar la seva voluntat al metge que l'atengui.

Els serveis municipals també organitzen activitats coincidint amb dates determinades, com els Dies Mundials de la Salut (7 d'abril), de la Fibromiàlgia (12 de maig), Sense Tabac (14 de maig), de la Salut Mental (10 d'octubre), del Càncer de Mama (19 d'octubre), de la Diabetis (14 de novembre) o de la SIDA (1 de desembre).

Documents relacionats

Document Pla d'acció integrada - Alimentació i Salut (7.8 MB) - pdf

Entitats ciutadanes relacionades amb la salut

Entitats ciutadanes

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès