Català | Castellano RSS

Guia de llenguatge inclusiu

Aquesta guia recull un seguit de recursos per facilitar i promocionar la utilització d'un llenguatge que abandoni qualsevol ús discriminatori, sexista i androcèntric. Un llenguatge que, alhora, s'adapti a les noves necessitats socials sense renunciar a la claredat en la comunicació.


Documents relacionats

Document Guia de llenguatge no sexista (282 KB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès