Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Polítiques d'igualtat de gènere

A #Mollet #NoEsteuSoles #COVID19 #Niunamenys

 

(cliqueu la imatge)

 

1500x500 VM Covid19 2

 

 

Polítiques d'igualtat a #Mollet

 

La Regidoria de Polítiques de Gènere i Feminisme de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, s’encarrega a nivell municipal de vetllar per a la inclusió de la igualtat en totes les seves dimensions.

 

L’Ajuntament de Mollet, per tal de desenvolupar aquesta intervenció activa i integral, s’encarrega de prestar assessorament, orientació i atenció mitjançant la planificació, implementació i avaluació d’activitats de sensibilització i formació, en el marc de les seves competències mitjançant el III Pla Igualtat.

 

L’administració local té un gran protagonisme a l’hora de desenvolupar polítiques de gènere i ha demostrat que la seva proximitat a la ciutadania la converteix en un actor clau per intervenir i implantar polítiques públiques de gènere.

 

Les polítiques d’igualtat no són un àmbit només de les dones i per a les dones, sinó que són un entorn també per als homes, i que aquest treball conjunt ha de ser un dels exemples que hem de llegar a les generacions futures en un nou paradigma de la lluita per a la plena igualtat dels drets de les dones.

 

 

 

Dones defensores contra la violència de gènere.

Ciutats defensores dels Drets Humans

 

 

L’Ajuntament s’adhereix a VioPet, un programa pioner per acollir animals de víctimes de violència masclista

 

(cliqueu la imatge)

VioPet interior2

 

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès