Català | Castellano RSS

Deixalleria mòbil

Què és una Deixalleria mòbil?
La Deixalleria mòbil és un camió adaptat per recollir residus urbans de manera separada i segura per al seu posterior reciclatge o tractament. La Deixalleria mòbil s'instal·la en diferents llocs de la ciutat de manera periòdica per facilitar la recollida dels residus; és, per tant, un servei que s'apropa a la ciutadania. L'accés a la Deixalleria mòbil és gratuït, però està reservat per a residus domèstics i en petites quantitats. Si disposeu de la Targeta de la Deixalleria us podeu  estalviar fins a un 20 % del rebut de les escombraries.
 
Residus que es poden portar a la Deixalleria mòbil
-Voluminosos en petites quantitats
-Poda en petites quantitats
-Runa en petites quantitats
-Pintures en petitets quantitats
-Dissolvents en petites quantitats
-Aerosols en petites quantitats
-Olis vegetals (oli de cuina)
-Olis minerals (oli de motors)
-Envasos d'olis de motor
-Roba i sabates
-Ferralla
-Residus d'aparells elèctrics i electrònics
-Fluorescents*, bateries, làmpares i bombetes, radiografies i piles
 
* Pel que fa als fluorescents, tingueu en compte que no es poden dipositar a les minideixalleries urbanes per la mida i el risc de trencar-se. 
 
Aquest servei no recull voluminosos ni estris vells de gran tamany, com matalassos o sofàs. En aquests casos, podeu contactar amb el servei gratuït de recollida de mobles i estris vells. Podeu fer-ho amb el telèfon gratuït 900 720 648 de 8.00 a 15.00 h de dilluns a divendres tots els dies laborables de l'any o amb aquest formulari
 
On trobareu la Deixalleria mòbil?
 • Mercat (c. Berenguer III amb av. Llibertat): dimarts de 8.30 a 13.30 h
 • Can Borrell (pl. Can Borrell): dissabtes de 8.30 a 13.30 h
 • Plaça d'Andalusia: dimecres alternatius de 15.30 a 20.30 h
 • Av. Antoni Gaudí (c. Enric Morera): dimecres alternatius de 15.30 a 20.30 h
 • Plaça Major: dijous alternatius de 15.30 a 20.30 h
 • Plaça d'Antoni Suñé: dijous alternatius de 15.30 a 20.30 h
 • Plaça de Joan Miró: divendres alternatius de 15.30 a 20.30 h
 • Rbla. Nova: divendres alternatius de 15.30 a 20.30 h
 • Pl. Federico García Lorca (Barri Santa Rosa) Primer dilluns de mes de 17 h a 19.30 h. 
 • Pl. Rafael Alberti (Barri de Lourdes) Primer dilluns de mes de 14 h a 16 h
Funciona tot l'any, excepte el mes d'agost.
 
AVISOS: 
Els dies 24 i 31 de desembre, l'horari de la Deixalleria mòbil serà de 15 a 19 h.
 

Bonificacions deixalleries fixes i mòbil

La fitxa d'ús de la Deixalleria serveix per bonificar aquelles persones que més col·laboren en la recollida selectiva fent un ús adequat del servei de Deixalleria. Per tal de seguir motivant els comportaments de caire ambiental portant els residus als punts nets, l’Ajuntament també ha ampliat les subvencions per l’ús de la deixalleria. Així, els molletans i molletanes es podran beneficiar de diferents estalvis segons els usos:

 

 • Si es fa un mínim de 5 usos: estalvi d’un 10% de la quota
 • Si es fa un mínim de 10 usos: estalvi d’ un 15% de la quota
 • Si es fa un mínim de 15 usos: estalvi d’un 20% de la quota

 

La fitxa d'ús de la Deixalleria de Mollet del Vallès és anual i es pot recollir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), a la Parada Verda (el primer dimarts de cada mes, d' 11 a 13 h, al Quiosc de la plaça de Catalunya), a la Deixalleria fixa o a la Deixalleria mòbil.

Com funciona la fitxa?

Quan es va a la Deixalleria (fixa o mòbil) a portar els residus (excepte paper i / o cartró, vidre o envasos), cal presentar la Fitxa d'ús de l'any en curs perquè segellin una de les caselles (una per dia).

Quan es tenen les caselles segellades, cal portar la fitxa d'ús a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) abans del 31 de desembre, i es tramitarà la subvenció de la quota anual de la taxa per a la recollida de residus (del 10% si es fan 5 usos, de 15% si es fan 10 usos i del 20% si es fan 15 usos)

El termini per presentar les targetes segellades que acredita l’ús de la deixalleria i dóna dret a la percepció de l’ajut és el 31 de desembre de l’any en curs.

 

Calendari de la deixalleria mòbil 2021

 

CALENDARI DEIXALLERIA MOBIL 2021 page 0001

 

 

Calendari en format PDF

Document Calendari Deixalleria Mòbil 2021 (406 KB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès