Català | Castellano RSS

Deixalleria Comarcal de Mollet del Vallès

 

Sin titulo417

 

Adreça i contacte

Avinguda del Tir Olímpic, 2 

Telèfon 93 597 00 14 

 

La Deixalleria  

 

Què s'hi pot portar

 

Residus municipals especials: piles, envasos de productes tòxics, esprais, fluorescents, electrodomèstics que continguin substàncies perilloses (CFC), pintures, vernissos, dissolvents, pneumàtics, radiografies, olis de motor, bateries.

Residus municipals ordinaris: paper i cartró, vidre, envasos lleugers (brics, plàstics i llaunes), ampolles de cava senceres, ferralla i metalls, tèxtils i sabates, vidre pla i olis de cuina.

Altres residus municipals: fustes, restes de poda o jardineria, runes i restes de la construcció d'obres menors.

Residus municipals voluminosos: mobles i trastos vells, electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses i ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics ...).

 

Què NO s'hi pot portar

 

No s'accepten materials barrejats, matèria orgànica, materials explosius, residus radioactius, sanitaris o industrials.

 

Se substitueix la targeta de paper de la deixalleria per una altra amb codi de barres més ràpida, senzilla i segura 

 

Des del gener de 2021 hi ha una nova targeta de la deixalleria. La nova targeta disposa d’un codi de barres que permet que la ciutadania pugui registrar d’una manera més ràpida, senzilla i segura l’ús de la deixalleria municipal, de la deixalleria mòbil i del servei gratuït de recollida de mobles i trastos vells.

 

El codi es desglossa en els següents camps: 124 és el codi de ciutat + 4 o 5 zeros (en funció del nombre de dígits del contracte de Sorea) + Número del contracte de Sorea (7 o 8 dígits) que es pot trobar al contracte o bé a la factura de SOREA (a dalt a la dreta).

 

La targeta serveix per a totes les persones que viuen al mateix domicili. La primera vegada que cada membre de la llar la faci servir haurà de portar el DNI i així es vincularà un amb l’altra. D’aquesta manera, si en la propera ocasió no es porta físicament la targeta també se’n podrà registrar l’ús a través del DNI.

 

Així doncs una mateixa targeta/codi podrà tenir diversos DNI vinculats en funció de les persones que viuen en aquell domicili.

 

Més informació

 

 

caps 743216 960 721

 

 

Calendari de la Deixalleria de Mollet 2022

  Sin titulo415

 Sin titulo419

 

 

Podeu descarregar el calendari AQUÍ

 

Horaris de les deixalleries Estiu 2022

 

userlmn 91e58e3745bcb5ff37f95f5e0d245d97

 

Horaris 2022

 

userlmn 6e3bb75adff0f6ea89c7f1dddc2d6f13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicació de la deixalleria

 

 

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès