Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Educació Oficina Municipal d'Escolarització

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L'OME ofereix durant tot el procés de preinscripció i matriculació, informació i atenció personalitzada a les famílies.
 
Informació que facilita l'OME:
- Oferta educativa del municipi 
- Preinscripció i matriculació dels centres
- Documentació que cal presentar en el moment de fer les sol licituds de preinscripció 
- Sistema de barems i sorteig
 
Funcions de l'OME:
- Recollir les sol.licituds de preinscripció i la documentació corresponent
- Fer totes les tasques derivades del procés d?escolarització al llarg de tot el curs
 
Oficina Municipal d'Escolarització
Ajuntament de Mollet del Vallès 
Plaça Major, 1 
Tel. 93 563 51 25 (Institut Municipal d'Educació)  ime@molletvalles.cat
Tel. 93 571 95 00 (Ajuntament)
 
Horari:
Consultes sobre problemàtiques de la matrícula i situacions especials: 10 a 14 h, de dilluns a divendres.
Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès