RSS

Criteris de publicació

Notes és una revista de caràcter miscel·lani publicada pel Centre d'Estudis Molletans i que aplega articles de recerca i divulgació de Mollet del Vallès i els pobles veïns (Baix Vallès). S’edita un volum anual que es presenta cada 22 de gener (Diada de Sant Vicenç, patró de la ciutat de Mollet del Vallès).

Per tal de poder publicar a la revista, cal seguir estrictament els criteris de publicació (terminis de tramesa, presentació dels textos, figures i estil de les referències bibliogràfiques).

Criteris de publicació Notes

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès