Català | Castellano RSS
Actualitat

Cercador

Menú

Pressupost 2021: protecció, reactivació i recuperació

21/12/2020

Actualitat

Els comptes municipals per l'any 2021 enforteixen la protecció social, i prioritzen també la reactivació i la recuperació econòmica de la ciutat després de la Covid-19. Són uns
comptes que tenen com a eix central, també, la lluita contra l'emergència climàtica i garantir el manteniment i la qualitat dels serveis públics.

El pressupost 2021 és un pressupost consolidat de 65.633.509,72 € i contempla una reorganització de la despesa per fer front als més de 2 milions d’euros d’impacte de despeses generades per la Covid-19 i van acompanyats d’unes ordenances i pressupostos, que incorporen més de 150 bonificacions i línies d’ajuts, a les quals l'Ajuntament destinarà més de 3 milions d’euros.  El pressupost contempla un fort escut social i es consoliden les ajudes destinades a donar suport a les famílies, s’incrementen les ajudes per fer front a situacions de pobresa energètica, es dobla la partida destinada a ajudes per a la pràctica esportiva destinada a infants, es crea una nova ajuda destinada a pimes i autònoms per contribuir a la transformació digitals del teixit econòmic i s’amplien les ajudes en rehabilitació amb una nova línia de subvenció destinada a les millores d’eficiència energètica amb estàndards Passivhause, el manteniment dels imports destinats a ajuts a les entitats de la ciutat o la consolidació del recursos destinats a plans municipals d’ocupació.

L'alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, sobre aquestes pressupostos ha dit que "els pressupostos 2021 tenen un eix central que és el que sempre ens mou, les persones. El 2020 hem viscut una pandèmia mundial que marcarà també el 2021, com sempre he dit, junts vencerem al virus i junts ens en sortirem”  I ha afegit “ els pressupostos que hem aprovat són valents, equilibrats i realistes i se centren en l’enfortiment de l’escut social, impulsar la reactivació econòmica, contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i  garantir el manteniment i la qualitat dels serveis públics”I ha conclòs “Esmerçarem tots els recursos que siguin necessaris per ajudar a qui més malament ho està passant no deixarem a cap molletà ni cap molletana enrere. Aquesta és la nostra prioritat i la nostra millor inversió. Paral·lelament, farem possible la recuperació i reactivació econòmica de la ciutat, generant noves oportunitats i llocs de feina, millorant l'espai públic de la ciutat, reforçant la neteja i el manteniment dels parcs, places i carrers de Mollet".

La regidora d’Economia, Mireia Dionisio ha destacat “Han estat moltes setmanes de preparació, de reflexió i d’anàlisi en les que ha tingut molt de pes la voluntat del govern municipal de no deixar ningú enrere. Aquest pressupost ha estat dissenyat per a garantir la protecció social i fomentar la reactivació i la recuperació econòmica i és el full de ruta en programes i prioritats a seguir a la nostra ciutat durant aquests propers 12 mesos” també ha afegit “Agraeixo les propostes que ens han fet arribar alguns grups municipals i moltes d’elles incorporades en el pressupost”

Respecte als ingressos s’ha tingut en compte la reducció d’un milió d’euros en la recaptació dels tributs municipals respecte al previst durant l’any 2020. També l’impacte del conjunt de bonificacions, congelació de tarifes i el nou règim de tarifes socials reduïdes. I respecte a les despeses, com a novetat s’ha organitzat el pressupost municipal per àrees de despeses, creant 5 grans àrees per donar resposta als grans eixos als que els pressupostos vol donar fer principal incidència:

Àrees de despesa:

  1. Desenvolupament econòmic i Innovació: 3.242.245,82 €
  2. Protecció Social: 5.024.868,63
  3. Qualitat de Vida: 14.736.817,35 €
  4. Serveis Generals: 15.736.817,35 €
  5. Serveis Públics Bàsics: 21.765.172,39 €

Eixos principals:

  • El suport a les persones per no deixar a ningú enrere amb especial atenció als col·lectius més vulnerables. Els comptes aprovats consoliden Mollet com una de les ciutats de l’Estat amb més inversió social per lluitar contra les desigualtats, destinant gairebé 20 milions d’euros a polítiques de protecció social, foment de l’ocupació i qualitat de vida.
  • Fer de Mollet una ciutat més verda i compromesa amb l’emergència climàtica, fomentant les energies renovables.
  • La millora de la neteja, l’accessibilitat i el manteniment de l'espai públic, destinant més de 2 milions d’euros en inversió pública i més de 4 milions en neteja viària i recollida de residus.
  • Treballar per a la reactivació de l'economia i la generació d'ocupació, amb la contractació de nous plans d’ocupació i programes de desenvolupament econòmic i comercial de la ciutat.

Als pressupostos pel 2021 són es prop de 3 milions previstos per a inversions,  on caldria destacar la 2a fase de les obres de remodelació del c. Gaietà Vínzia, la I fase de remodelació del Pavelló de Riera Seca i dels edificis municipals de Jaume I i Prat de la Riba, l’inici de les obres de remodelació dels pisos del Longaron per convertir-los en habitatge de lloguer social, la instal·lació de plaques fotovoltaiques a edificis municipals, ampliació de punts de càrrega elèctrics a la ciutat. Millores en la il·luminació de diferents espais de la ciutat, millores als polígons de la ciutat, millora i creació d’espais per a gossos i gats,  entre d’altres.

També destacar que els pressupostos 2021 preveuen l'increment de la plantilla de la policia municipal, amb la cobertura de 6 places d’agent i dues de caporal, la renovació dels parcs infantils. La posada en marxa del Pla d’Actuació Municipal de l’Energia Sostenible i Clima, la redacció i/o aprovació de nous plans Municipals: de Mobilitat, d’Infància, de Turisme. El reforç de la partida destinada al Servei d’Atenció a les Dones víctimes de violència de gènere, la posada en marxa un servei d’atenció integral (SAI) local per les persones LGTBI. La Consolidació de Mollet Hub com a espai d’innovació social i econòmica de la ciutat, la licitació d'un nou web i portal de transparència. Reforçar l’Oficina Local d’Habitatge i iniciar el programa d’inspeccions d’habitatges buits i manteniment de les ajudes al lloguer. O reforçar els programes socioeducatius i culturals a través del Pla Educatiu d’Entorn.

El pressupost general s’ha aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern PSC i Podem Mollet, i el grup municipal de i Junts per Mollet, l’abstenció de Mollet en Comú,  Ciutadans i d’un regidor d’Ara Mollet ERC i els vots contraris de cinc regidors d’Ara Mollet ERC.  


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès